Trawnik pod parking

2.79 h
img
Cena za 1 m2
221.48 zl
Złożoność
Średnia

Kosztorys prac

Materiały

Woda
0.12 m3
Ziemia (żyzna gleba)
0.15 m3
Piasek
0.06 m3
Żwir na fundament
0.64 m3
Geosiatka
1 m2
Geowłókniny
1.03 m2
Nasiona trawy trawnikowej
0.02 kg

Pracownicy

Robotnik drogowy
2.79 h

Instrumenty

Zagęszczarka płytowa
h
Niwelator
p.
Łopata
p.
Ruletka
p.
Sznur do znakowania
p.
img
Obliczenia materiałowe
Oblicz materiały, pracowników i narzędzia dla potrzebnej kwadratury
m2
Podsumowanie: 221.48 $